logo Facebook
i slova jsou činy

Petr Koliha: Byla by škoda, kdybychom z úzkoprsých důvodů nerozvíjeli tradici výroby filmů pro děti

06. října 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Déčko je programový okruh České televize pro děti. Jediný program u nás, který má vlastní původní tvorbu se v éteru se objevil 31. srpna 2013 - slaví tedy páté narozeniny.  Od začátku své existence je lídrem vysílání pro děti v České republice. V cílových skupinách dětí ve věku 4 – 12 let dosahuje share přes 30%. „Je to vlastně normální velká televize pro mladé diváky,“ představil Déčko jeho výkonný ředitel Petr Koliha, „děláme všechny žánry od zpravodajství a publicistiky až po zábavné pořady. Ale hlavně vzdělávací pořady – to je ta přidaná hodnota, kterou jsme s týmem při projektování Déčka přidali. Děti chceme bavit, motivovat, ale zároveň informovat o světě, orientovat je a zároveň jim poskytovat vzdělávací prvky. Samozřejmě zábavnou formou.“

„Československá, posléze Česká televize se věnovala tvorbě pro děti už od šedesátých let. Jeden z formátů, který stále úžasně funguje je Večerníček, a prodává se i do zahraničí,“ řekl Petr Koliha. „Večerníček patří k pilířům a nedovedu si představit, že bychom děti o něj připravili.“ Po vzniku Déčka dostala v České televizi větší prostor i animovaná tvorba. „Ta je hodně používána ve vzdělávacích pořadech, jako určitý služebný žánr. Děti mají rády animaci“ vysvětlil Petr Koliha, „kdekoliv je animace, děti zpozorní a my to dobře víme. Snažíme se jim touto formou zprostředkovat další informace.“

„Vysíláme pro děti a snažíme se, aby to byl jejich okruh – bez dospělých. Nicméně musíme komunikovat i s maminkami a rodiči, kteří vlastně povolují dětem sledování obrazovky. Ale zároveň komunikujeme i s učiteli a odbornou veřejností,“ vysvětil výkonný ředitel Déčka. „Máme Déčkolegium - to je orgán třiceti odborníků, se kterým pravidelně konzultujeme naše projekty a plány. Tam jsou psychologové, pedagogové, ale i kreativci v oblasti dětské tvorby. Z naší strany je akcentované vzdělávání a často diskutujeme, co všechno a jak máme pokrývat. Výsledkem je, že pokrýváme skoro všechno – od jazyků, matematiky, přes logopedii až po pohyb.“ Déčko má svůj web – spojitou nádobu. „Pro každou oblast pracujeme s osobnostmi, které to dětem zprostředkovávají. Na sport Aleše Valentu, na hudbu Pavla Šporcla, na tance Honzu Ondera, přírodu prožívají s Jakubem Wágnerem,“ přiblížil strategii tvorby formátů Déčka Petr Koliha, „My chceme děti nalákat, zapálit, nadchnout ale nemůžeme suplovat vzdělávací systém.“

„Když jsme připravovali Déčko, tak jsme se nechali inspirovat britskou CBBC nebo německou Kikou. Mimochodem, obě tyto stanice jsme už překonali ve sledovanosti, v Evropě jsme už delší dobu na třetím místě – před námi jsou pouze Švédové a Norové,“ uvedl Koliha. „Nechali jsme se inspirovat i ke Zprávičkám. To je služba, kdy se snažíme děti orientovat ve světě. Ovšem přiměřeně jejich věku a vnímání. Občas se to nemusí podařit, protože se to učíme i my. Ale je to žánr, který by si zasluhoval dlouhodobou pozornost.“ Zprávičky připravují pro Déčko ve zpravodajství ČT. „Děti by měly vědět, že jsou volby, nebo že máme nového pana prezidenta, anebo že se někde něco povedlo – někde jsme něco nového otevřeli, někde ve světě zvítězili.“

„V současné době vyrábíme třetí hraný seriál. První byli Špačkové v síti času (to jsme dostali tak trochu do vínku), druhým byly dvě sitkomové řady Mazalů (velmi populární seriál). Nyní vyrábíme ve spolupráci se Slovenskou televizí Kriminálku 5.C,“ prozradil výkonný ředitel Déčka. „Je to žánr, který děti baví. Autorem námětu je Pavel Taussig, mimochodem napsal námět ke Koljovi, autorem scénáře je pan Kopřivík a režisérem pan Nvota.“

Petr Koliha působil mnoho let jako umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Festival má v zahraničí větší zvuk než MFF v Karlových Varech, a to právě díky velké tradici výroby filmů pro děti v České republice. „Myslím, že by filmy pro děti měly mít u nás lépe ustláno. Dokonce si dovedu představit, že by bylo uzákoněno, že určitá část peněz, které jdou na výrobu filmů u nás, by byla mandatorně určena právě na filmy pro děti,“ řekl výkonný ředitel Déčka a dodal, „říkám to z toho důvodu, že tady máme obrovskou tradici a musím říct nepokrytě, že jsme v tom opravdu dobří na mezinárodní úrovni.“

V podzimním schématu má Déčko patnáct nových formátů. „Jednak slavíme páté výročí, ale hlavně nás čeká 100 let Československé republiky, a to je téma, které jsme zpracovali řadou formátů,“ popsal Petr Koliha, „například Skautská pošta – nádherný nápad, který je provázaný s internetovou hrou. Je to o skautech, Pavel Zedníček jako stošestnáctiletý dědeček vypráví svým vnukům příběhy, kdy skauti právě roce 1918 suplovali Československou poštu, která tehdy nefungovala.“

Celý rozhovor Jana Mrzeny s výkonným ředitelem dětského programu České televize – Déčka - Petrem Kolihou na Českých médiích již v pondělí!