logo Facebook
i slova jsou činy

Poslanecká sněmovna dnes: Seminář o médiích veřejné služby, ale i datová ohrožení

09. října 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Hned po volebním víkendu organizuje ČSSD (konkrétně Masarykova demokratická akademie) v Poslanecké sněmovně seminář. Dnes od 14 hodin ve Státních aktech se uskuteční debata na téma „Média veřejné služby a jak je udržet při životě“. Akce se zúčastní ministr kultury Antonín Staněk a záštitu převzal místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (oba ČSSD). Po delší době tak má proběhnout pracovní diskuse o médiích veřejné služby. Tematické okruhy se mají zabývat například otázkou „Jaká jsou očekávání spojená s médii veřejné služby?“ „Jaká je jejich kondice a aktuální problémy?“ „Jaký má financování médií veřejné služby vliv na garanci zachování svobody slova?“ „Čím pozici médií veřejné služby stabilizovat?“ „Jak posílit respekt médií veřejné služby ve společnosti?“ Záměrem organizátorů je, podle Lukáše Jelínka z MDA posílit i komunikaci médií veřejné služby s politickou reprezentací nad tématy společného zájmu.

Zváni jsou poslanci, senátoři, management médií veřejné služby, členové mediálních rad, novináři, zástupci akademické obce, profesních organizací a vybraných spolků. Každý blok otevře krátké vystoupení odborníků - Jaroslava Veise a Milana Šmída. Převážná část semináře má mít formu řízené diskuse, do níž se mohou zapojit všichni zúčastnění a v níž nebude, podle organizátorů, žádná otázka tabu.

Dnes proběhne také další schůze podvýboru svobodu slova a média. Jeho předseda Leo Luzar (KSČM) naplánoval výjezdní zasedání v Centru proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra. Členové podvýboru se chtějí blíže seznámit s náplní práce centra, mají zájem o informace o možných datových ohrožení České republiky.