logo Facebook
i slova jsou činy

Václav Klaus ml.: Déčko porušuje politickou neutralitu a vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí

11. října 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Včera řešil sněmovní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bod „Koncepce vzdělávacích programů České televize na programu Déčko; Politicko-publicistické excesy programu Déčko“. Zařazení bodu prosadil předseda výboru Václav Klaus ml. (ODS), který byl současně jeho zpravodajem. Výbor přizval na schůzi generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, ale ten se jednání nezúčastnil. Téma, které spadá do kompetence volebního výboru, se do školského výboru dostalo poměrně překvapivě a nesystémově, avšak s odůvodněním, že Déčko bylo založeno jako vzdělávací program pro děti.

VVVKMT na základě zpravodajské zprávy Václava Klause ml. konstatoval, že Déčko čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku. Vyslovil politování, že generální ředitel opakovaně odmítl přijít na jeho jednání. Výbor je přesvědčen, že se vysíláním Zpráviček 8. září Česká televize dopustila hrubých odchylek od svého veřejnoprávního poslání, a proto vyzval Poslaneckou sněmovnu, aby se „problémem“ zabývala. Celé usnesení je zakončeno požadavkem na volební výbor, aby vše projednal na svém zasedání. Jako podklad k jednání předá Václav Klaus kolegovi Stanislavu Berkovcovi (ANO) nahrávku části vydání Zpráviček z 8. září, která (podle školského výboru) obsahuje propagandistické zprávy, které jsou, podle Klause, zcela v rozporu s oficiální zahraniční politikou České republiky.

Jednání výboru vzbudilo reakce mezi poslanci jiných stran. Například Lukáš Bartoň (Piráti) situaci komentoval: „Nesouhlasím s dnes přijatým usnesením sněmovního školského výboru, který se vymezuje vůči obsahu vysílání veřejnoprávní televize. V případě porušení objektivity nebo politické neutrálnosti ve vysílání veřejnoprávní televize může každý občan dát podnět k prošetření Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, do jejíž kompetence právě posuzování míry neutrality vysílání spadá. V žádném případě nemá být obsah vysílání předmětem politizace v orgánech Poslanecké sněmovny PČR.“