logo Facebook
i slova jsou činy

Vyjádření Rady Českého rozhlasu ve věci současného dění kolem stanice ČRo Vltava

02. ledna 2019 16:47 / autor: Monitor

Rada Českého rozhlasu (dále jen Rada ČRo) tímto reaguje na dotazy a apely posluchačů směřující na adresu Rady ČRo, a na vyjádření v médiích ve věci současného dění na stanici ČRo Vltava, která se dotýkají Rady ČRo.

Rada ČRo dlouhodobě sleduje všechny stanice ČRo, více se pak při svých jednáních zajímá o ty, které se častěji objevují v dotazech, stížnostech a podnětech od posluchačů, a o ty, které při pravidelných ukazatelích poslechovosti nevykazují dlouhodobě dobré výsledky. V déletrvajícím období (měsíců a let) se mezi takto sledované stanice na předních místech řadí ČRo Dvojka a ČRo Vltava.

Na veřejné schůzi Rady ČRo 31. 10. 2018, která se konala v regionálním studiu ČRo v Plzni, Radě ČRo představil chystanou novou koncepci stanice ČRo Dvojka ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček. V rámci podrobné prezentace proběhla velmi plodná debata.

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že Rada ČRo v rámci toho, co jí ukládá zákon o Českém rozhlasu, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydává doporučení týkající se programové nabídky. Právě z tohoto důvodu je povinností Rady vysílání sledovat a rovněž se k němu vyjadřovat, nikoliv však jakkoliv zasahovat do programu.

Tak tomu je i v případě vysílání stanice ČRo Vltava. Poté, co uplynul první rok provozu nové koncepce stanice ČRo Vltava, se radní aktivně zajímají o současný stav stanice. V žádném případě jim však nepřísluší jakkoli řešit personální obsazení.

Ve věci posudků, které si Rada zadala u dvou mediálních expertů k tématu „Stanice ČRo Vltava“: Rada ČRo konstatuje, že ve stanoveném termínu obdržela odborný posudek k vysílání ČRo Vltava od pana L’ubomíra Zemana. Tento posudek/analýza bude 20. prosince 2018 zveřejněn na webových stránkách Rady ČRo. Pan Jiří Mikeš se Radě ČRo omluvil a ve stanoveném termínu posudek nedodal. Rada tento přístup akceptovala.

Závěrem je nutné na tomto místě zdůraznit podstatné: Rada ČRo sleduje vysílání Českého rozhlasu a všech jeho stanic, avšak nemá žádné pravomoci zasahovat ani do vlastního programu, ani do personálních obsazení jakéhokoliv postu, vyjma jmenování generálního ředitele. Na základě návrhu generálního ředitele pak do pravomoci Rady náleží jmenování ředitelů regionálních studií Českého rozhlasu. Veškeré ostatní personální kroky v Českém rozhlase jsou pak plně v kompetenci generálního ředitele.