logo Facebook
i slova jsou činy

Více než 260 profesních asociací z evropských zemí podporuje směrnici o autorském právu

15. března 2019 16:12 / autor: Monitor

V Evropském parlamentu proběhne ve dnech 25. až 28. března 2019 zasedání, na kterém se bude pravděpodobně hlasovat o konečné podobě evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má zásadní význam pro budoucí vývoj a podobu mediálního trhu v zemích Evropské unie. Pro vydavatele a novináře je důležité zejména to, že směrnice v článku 11 přináší odvozená autorská práva také vydavatelům tisku, kteří díky tomu budou moci lépe prosazovat své právo k obsahu v případě jeho dalšího komerčního užívání a formou licencí nebo podobným způsobem získávat podíl na příjmech jiných subjektů, zejména digitálních platforem, které dosud ve svých službách vydavatelský obsah užívají bezplatně.

S tím, jak se přibližuje termín hlasování, zvyšuje se aktivita odpůrců směrnice. Jejich motivací jsou především ekonomické zájmy, protože právo vydavatelů naruší jejich současné obchodní modely, kdy budovali své služby na bezplatném využívání obsahu. Vydavatelé jej vytváří se značnými náklady, aniž by jim alespoň jejich část byla kompenzována. Hlavní působení kritiků směrnice se soustřeďuje v současné době na poslance Evropského parlamentu. Ti jsou například zavalováni tisíci e-mailů od tzv. nespokojené veřejnosti, což jsou ale většinou předem organizované kampaně. Jsou organizovány veřejné protesty jakoby na „ochranu svobody internetu“, ale většinou jsou za tím skryté obchodní zájmy nebo cílená politická agitace.

Naproti tomu vydavatelé a novináři v celé Evropě se snaží upozorňovat na potřebnost přijetí reformy autorského práva, která by zajistila další existenci svobodného, nezávislého a profesionálně vytvářeného obsahu. Jeho výroba je v současných podmínkách stále náročnější a nákladnější, ale je nezbytná proto, aby občané evropských zemí byli pravdivě a mnohostranně informováni prostřednictvím důvěryhodných informačních zdrojů. V celé Evropě proto vznikají aktivity na podporu směrnice.

Více než 260 profesních organizací různých odvětví kreativního průmyslu z evropských zemí podepsalo petici obracející se na evropské poslance, aby směrnici schválili ještě v rámci tohoto funkčního období.

Již v červnu 2018 se 9 českých organizací kreativního odvětví obrátilo peticí ve prospěch směrnice na české poslance Evropského parlamentu. Signatáři této petice jsou- Asociace českých kameramanů (AČK), Asociace producentů v audiovizi (APA), Divadelní, literární a audiovizuální agentura (DILIA), Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění (HAMU), Herecká asociace, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA), Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Syndikát novinářů České republiky a Unie vydavatelů.

Unie vydavatelů opakovaně vyzývá všechny novináře, šéfredaktory, editory a vydavatele i všechny další, kdo působí v kreativním odvětví a není jim lhostejné, jak bude v budoucnu zacházeno s výsledky jejich práce a jaké z ní budou mít příjmy, aby podpořili poslance Evropského parlamentu v hlasování pro přijetí směrnice.

Zájmy kreativního průmyslu lze podpořit sdílením hashtagu #Yes2copyright (viz dole) prostřednictvím sociálních sítí.