logo Facebook
i slova jsou činy

Hana Dohnálková: Rada Českého rozhlasu pod mým vedením pracuje dobře a plně v souladu s tím, co jí ukládá zákon

25. července 2019 13:00 / autor: Monitor

Pokračujeme ve zveřejňování projevů ze Senátu, které zazněly při jednání o petici "Braňme média veřejné služby".  Vedle senátorů dostali prostor i hosté. Hana Dohnálková: " Jsem předsedkyní Rady Českého rozhlasu a děkuji za tu možnost, že budu moci teď reagovat zejména na slova paní Renaty Klusákové a nemohu nereagovat.Protože se dnes scházíme zejména kvůli petici Braňme média veřejné služby!, tak musím říci, že já osobně, a troufám si říci, že i většina radních Českého rozhlasu tu petici podporuje, bránit média veřejné služby je samozřejmě velmi důležitá věc a pro nás také zásadní. To je nutné v první řadě zmínit, že samozřejmě děkuji iniciátorům za jejich práci.

To, co mě znepokojilo, jsou samozřejmě slova paní Renaty Klusákové, která tady vystoupila za iniciativu Za otevřenou Vltavu, kterou my velmi dobře známe. Ona zde zmínila to, že Rada neplní svoji funkci, nepracuje, rozebírala zde veřejná jednání, která dle jejího vyjádření a patrně i tedy zástupců oné organizace nejsou v pořádku. Toto zásadně odmítám. Rada Českého rozhlasu pod mým vedením si troufám říci, pracuje dobře a plně v souladu s tím, co jí ukládá zákon o Českém rozhlase. Shodou okolností jsem byla pozvána na jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky, vidím tady pana senátora Wagenknechta, ten byl přítomen v úterý. Byla jsem tam pozvána na podnět, který zde už dnes také byl zmíněn, mého kolegy pana místopředsedy Jiřího Vejvody, který se zaobíral dvěma věcmi, jedné věci, která se stala na veřejné schůzi v dubnu.
To byla dle mého jakási marginálie, kterou jsme probrali. A druhá věc, ta byla velmi zásadní, a to byl pohled pana kolegy Vejvody na způsob volby rad v budoucích letech. To byl ten jeho také návrh nebo jeho zamyšlení nad tím, že by radní měl volit spolu s Poslaneckou sněmovnou také Senát. To je naprosto v rámci mého názoru, pokud to mohu tak vyjádřit, naprosto v pořádku. Pan místopředseda na to má samozřejmě právo. A ten nápad samozřejmě shledávám jako možný a také velmi cenný. Nicméně, k věci, na kterou reaguji, to je paní Klusáková. Chtěla bych říci, kompetenci směrem k naší práci má plně v rukou Poslanecká sněmovna, konkrétně volební výbor PS, který od iniciativy Za otevřenou Vltavu dostal také detailní dopis s řadou otázek podobných těm, které zmínila paní Klusáková. Pan předseda Berkovec, poslanec, předseda volebního výboru poslal dopis mně samozřejmě k detailnímu vyhodnocení a odpovědím. Učinila jsem tak, odpověděla jsem detailně na všechny otázky, tedy jak rada pracuje, na celou kauzu ohledně Vltavy z minulého roku, byla jsem předvolána na volební výbor a věc byla uzavřena. Došli jsme k nějakému závěru, který nebyl vůbec negativní pro Radu Českého rozhlasu, a v tuto chvíli tedy nerozumím slovům paní Klusákové, proč zde na půdě Senátu má potřebu říkat toto o kontrolním orgánu Českého rozhlasu. Samozřejmě paní Klusáková má možnost opět se obrátit na volební výbor, který samozřejmě může jednat, může znovu pozvat Radu Českého rozhlasu, může hovořit se mnou, vše zodpovím, a pokud nebudou poslanci spokojeni, tak mají samozřejmě plné právo konat tak, jak jim ukládá zákon. Tak tolik za mě."