logo Facebook
i slova jsou činy

Úvodní slovo předsedy Rady České televize

18. dubna 2017 13:00 / autor: Monitor

...příspěvek je součástí Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2016...

Technický rozvoj věku digitalizace umožňuje nebývalé rozšiřování nabídky služeb elektronických médií, je to globální trend a jen v Evropě se v uplynulém dvacetiletí díky tomu počet celoplošných televizních stanic znásobil pětkrát. V posledních letech navíc vstupují na audiovizuální trh razantně nadnárodní společnosti nabízející přes internet placené služby „na vyžádání“. Tím nabídku ještě rozmnožují.
Ale jak se ukazuje, přes stále se stupňující konkurenci si tradiční média veřejné služby zachovávají svůj podíl publika. Nástup digitalizace a internetové komunikace v oblasti médií způsobil jen relativně malý pokles počtu tradičních diváků televize a posluchačů rozhlasu, i když zřetelnější je tento rozdíl u mladé generace. Čas, který lidé pravidelně věnují sledování televize a poslechu rádia, se kupodivu příliš nezměnil a překvapivě zůstává stabilní na vžité úrovni. V evropském kontextu nepoklesl vliv veřejnoprávních médií po digitalizaci televizního vysílání a to přes sílící konkurenci komerčních televizních společností a masové rozšíření internetových aplikací s audiovizuálním obsahem.
Podobně je tomu i u nás v České republice. Česká televize si dlouhodobě udržuje stabilní podíl na televizním publiku a v posledních letech její relativní váha dokonce mírně vzrůstá (jak uvádí i tato výroční zpráva). Zdá se, že Česká televize patří k těm poskytovatelům veřejné služby v Evropě, kterým se daří úspěšně překonávat nástrahy a výzvy digitálního věku a že se z tohoto hlediska zařadila mezi ekonomicky mnohem silnější evropské partnery, do první třetiny žebříčku (údaje EBU).
Takový úspěch je nepochybně výsledkem promyšleně strukturované nabídky programových služeb. V současné době šest kanálů České televize poskytuje divákům široký, a zřejmě i atraktivní výběr programů: od populární zábavy a spíše oddechových televizních seriálů, přes poznávací a lehce poučné pořady a zajímavosti, nejrůznější spotřebitelské informace a pořady určené k orientaci v běžném životě, až po vysloveně vzdělávací dokumenty, investigativní žurnalistiku a vyčerpávající politické a ekonomické zpravodajství o událostech doma i v cizině.
Zahraniční dokumenty o přírodě anebo historii, stejně jako domácí dokumenty třeba se sociální tématikou, poutají pozornost svojí originalitou a často novým úhlem pohledu. Přes zostřenou konkurenci soukromých televizních společností se Česká televize nijak nevzdává ani své úlohy v oblasti sportu a nabízí v rámci svých možností fanouškům unikátní sportovní podívanou. Samostatný dětský kanál ČT :D lze po prvních třech letech jeho působení hodnotit jako jednoznačný úspěch a je jen přirozené, že ve večerních a nočních hodinách oslovuje Česká televize na téže frekvenci kulturně náročnou menšinu.
Takto strukturovaná nabídka programů České televize je dobře vyvážená a není náhoda, že v loňském roce se neměnila. Další rozvoj a „zlepšování“ nabídky programů ČT lze v budoucnu spatřovat nejspíše v prohlubování kvality a profesionality a otevírání prostoru pro tvůrčí invenci a nápaditost autorů nových pořadů. Jim by měla Česká televize poskytnout příležitost zajímavé projekty realizovat. Ke hledání a nacházení příštího směru a strategie dalšího rozvoje by měla nakonec svým dílem přispívat i Rada České televize.

autor: Ing. Jan Bednář, předseda Rady České televize