logo Facebook
i slova jsou činy

Rada opět vyzvala vedení Českého rozhlasu k dodržování kodexu

01. července 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada se na svém zasedání 28. června seznámila s plánovanou proměnou stanice Vltava. Ředitelka programu Eva Hazdrová Kopecká vysvětlila, že jedním z důvodů jsou klesající křivky poslechovosti, „Čísla Vltavy jsou, bohužel, aktuálně na svém historickém minimu, máme 41 tisíc denních a 134 tisíce posluchačů týdenních. Není žádná stanice, která by v takové situaci nesáhla k razantní proměně. Poslechovost není mantra, ale nechceme rezignovat na oslovení nových posluchačů, kteří žijí kulturou u nás. A potenciál tady je,“ uvedla. Nová Vltava bude v éteru od října. Hazdrová Kopecká radě vysvětlila podstatu proměny i další směřování stanice včetně posunů v možnostech konzumování obsahu. Radní se k tématu vrátí na zasedání 28. srpna.

Po nástupu do funkce generálního ředitele René Zavoral vytvořil post ombudsmana Českého rozhlasu. Rada vyslechla informaci o jeho činnosti v prvním pololetí letošního roku. Poté vzala na vědomí informaci o předvolebním vysílání a aktuálním stavu digitálního vysílání Českého rozhlasu. Rada projednala i informaci generálního ředitele o jmenování Petra Zettnera šéfredaktorem Rádia Junior, kterou převezme od 1. září. René Zavoral informoval radu o spuštění interaktivního rozpočtu na webu ČRo. Plátcům rozhlasového poplatku se tak má otevřít možnost získávat informace, jak rozhlas s poplatky hospodaří.

Hana Dohnálková poté uvedla problém informování rozhlasu o návrhu zdanění církevních restitucí. Rada jej řeší od srpna minulého roku, „Tehdy radě předložil kolega Šafařík svou analýzu, ze které vyplývalo, že vysílání v některých pořadech nebylo toto téma pojato vyváženě a pluralitně. Rada toto tehdy podpořila a vyzvala rozhlas, aby předložil detailnější analýzu,“ uvedla předsedkyně. Radní se shodli, že názor Petra Šafaříka byl správný a byl potvrzen i analýzou ČRo. Rada proto vyzvala vedení, aby si ČRo i u zmíněných témat počínal v souladu s kodexem a zákonem o Českém rozhlasu.

Petr Šafařík připomněl plagiátorství v pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ a jejich archivaci na webu. V té souvislosti René Zavoral radu informoval o hledání nového autora pořadu. Autorem současným je první generální ředitel ČRo Jiří Mejstřík.

Příští jednání rady bude 26. července.