logo Facebook
i slova jsou činy

Rada schválila zprávu o hospodaření i novou manažerskou smlouvu P. Dvořáka

03. července 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada na posledním jednání v původní sestavě schválila Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2016. Zprávu předloží podle zákona do konce srpna Poslanecké sněmovně. Letos poprvé radní zprávu schválili v rekordním dvouměsíčním předstihu. Výnosy a náklady České televize v roce 2016 byly ve shodné výši 6,83miliardy. Oproti rozpočtu schválenému radou jde o úsporu ve výši 71milionu. Účetní závěrku ověřil nezávislý auditor Ernst & Young Audit. Televize díky úsporám v nákladech i příjmu za prodej budov studia v Brně potřebovala i míň peněz z Fondu televizních poplatků. Dařilo se udržet stav finančních zásob pro další roky. Výdaje na výrobu, provoz a investice byly o 80 mil. nižší, než běžné příjmy. Díky novému odpočtu DPH si televize vylepší zdroje každý rok o cca 500 mil. To bude dostatečný polštář nejen pro její finanční stabilitu pro dalších šest let, ale také pro náklady, které spolkne druhá vlna digitalizace DVBT2.

Rada také schválila novou manažerská smlouva generálního ředitele. Ta bude platit od 1. října, tedy od začátku druhého mandátu Petra Dvořáka. Jeho měsíční plat vzroste o dvanáct tisíc korun na 242 tis. Roční bonus může být ve výši desetinásobku měsíčního platu, pokud jej schválí rada s ohledem na plnění deseti kritérií. Radní budou sledovat hospodaření, úroveň televizního vysílání České televize a manažerské výsledky. Při hlasování se zdržel Luboš Beniak.

Rada se také seznámila s činností interního auditu ČT v minulém roce. Příští jednání je naplánováno na 26. července.