logo Facebook
i slova jsou činy

Konvergence médií realitou

13. února 2018 13:00 / autor: Zdeněk Duspiva

Téma konvergence médií není v současné digitální éře žádnou novinkou, ale realitou. Doposud šlo převážně o rozšíření možností šířit tradiční audiovizuální obsah, kromě tradičních způsobů, i prostřednictvím nových technologických platforem a distribučních cest. Současně již dávno do hry vstoupila interaktivita s uživateli mediálního obsahu a využití zpětné vazby i pro samotnou tvorbu obsahu. Multimedializace je rovněž již přirozenou součástí komunikace, médií, ale i naší práce a vlastně i našich životů.

Dlouho očekávaný start „Televize Seznam“, která dosud fungovala spolu s dalšími projekty jednoho z hlavních hráčů na internetovém poli, je jen dalším dokladem mediální konvergence – nyní však spíše jde o cestu obrácenou. Mírným překvapením je totiž aktuální vstup do televizní terestrické platformy, která podle některých expertů v konkurenci nových médií a sociálních sítí mířila spíše ke stagnaci. Poslední krok domácího dominantního internetového hráče tak jen potvrzuje, že zatím žádná z mediálních platforem není úplně mrtvá ani beznadějná. Určitě nás v dalších měsících a letech nuda a „klid“ nečeká. Ve stále více se zostřující soutěži a zájmové fragmentaci i permanentním technologickém vývoji roste konkurence – na rozdíl od potenciálních zdrojů financování projektů i trvalejšího malého zájmu konzumentu platit si za služby, které dosud ve větší míře dostávali zdarma.

Ostatně už při diskuzích kolem první vlny televizní digitalizace sami zástupci klíčových technologických firem s hořkým nádechem potvrzovali, že jejich vlastní překotný a rychlý vývoj technologií není zajištěn efektivními a reálnými ekonomickými modely, které by v přiměřené míře zajistily návratnost investic a měly dostatečný růstový potenciál.

Nejen pro diváky je poslední dobou těžké se orientovat jak v bobtnající programové nabídce, tak i v množství možností a forem sledování a konzumování mediálního obsahu. Současná ostře konkurenční doba nemá žádné dominantní mediální distributory ani vítěze mediální soutěže.  A zřejmě tomu tak bude i nadále…

V dynamicky se měnícím světě sociálních sítí a elektronické komunikace se projevují i změny společnosti, zájmů a priorit obyvatel a v malé míře třeba i jen míra „módnosti“. Svou roli pak hrají i sociální a demografické vlivy, stejně jako generační vztahy nebo třeba i jen reklamní aktivity či snaha hledat alternativní projekty. I proto občas část uživatelů některých sociálních sítí přechází ve větší míře k jiným aktuálně populárním projektů anebo spíše v jejich kombinaci…

S všestranným rozvojem a digitalizací médií roste otázka regulace, která v naší domácí legislativě je stále ve výrazné míře vázána na analogovou éru a „tradiční elektronická média“. Ne že by dotčené orgány či politická sféra neměla pocit, že je potřeba pravidla upravit současnému stavu a případně i perspektivnímu vývoji, ale zatím není jasnější a ucelenější představa jakou strategii zvolit. V tom není jasno ani v jiných zemích a asi delší dobu tak nebude ani u nás. V oblasti sociálních sítích nakonec dnes dost významně provádějí „regulaci“ jejich samotní provozovatelé, primárně zpravidla ale v zájmu svého profitu.

Probíhá mediální konvergence a je trvající otázkou, zda je na řadě i systémová konvergence regulačních orgánů.  I přes občasnou snahu o sjednocování a centralizaci některých institucí to ale zatím není na pořadu dne…

„Televize je jen dalším kanálem k obsahu, který vyrábíme primárně pro internet…“  říkají za TV Seznam Pavel Zima a Jakub Unger.