logo Facebook
i slova jsou činy

Tisk oslovuje téměř 8 milionů občanů České republiky

13. února 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Výzkum MEDIA PROJEKT za druhé pololetí 2017, potvrdil vysokou a stabilní čtenost periodického tisku. Tituly zasáhly celkem 7 836 000 osob ve věku 12 -79 let, což znamená 89 % populace ČR v uvedeném věku. Proti výsledkům před rokem se celkový zásah tisku snížil o 1 %. Celkový zásah deníků a suplementů činil 68 %, celkový zásad časopisů pak 82 %. Čtenost tiskových titulů na vydání dosáhla 76 % populace. V případě deníků a suplementů je to 50 % a u časopisů 66 %. Odchylka od dat před rokem není v případě žádné skupiny tiskových titulů větší než 2 %.

Deníky a suplementy

Každé vydání Blesku ve druhém pololetí minulého roku si přečtlo průměrně 947 tisíc, MF DNES 557 tisíc, Sport 250 tisíc a Právo 247 tisíc čtenářů.  Aha! sledovalo průměrně 211 tisíc, Lidové noviny 195 tisíc a Hospodářské noviny 157 tisíc čtenářů. Celková čtenost každého vydání sítě Deník ČR dosáhla 546 000 čtenářů. Nejčtenějším z nich byl Deník – Jihomoravský kraj (75 000), následovaný Deníkem – Moravskoslezský kraj (74 000) a Deníkem – Střední Čechy a Pražským Deníkem (70 000). Nejčtenějším suplementem byl Blesk magazín TV s 1 237 000 čtenáři. Druhým byl TV magazín s 953 000 čtenáři a dalším Magazín DNES + TV s 653 000 čtenáři.

Časopisy

Nejčtenějším placeným časopisem byl ve druhém pololetí 2017 týdeník Nedělní Blesk s 509 000 čtenáři následovaný týdeníkem Rytmus života s 489 000 čtenářů na vydání a TV Maxem se 425 000 čtenáři na vydání. V hlavních žánrových skupinách, jako jsou například časopisy životního stylu pro ženy, byl ve druhém pololetí 2017 nejčtenějším titulem čtrnáctideník Žena a život vydavatelství Bauer Media s 285 000 čtenáři. Mezi zpravodajskými týdeníky dosáhl největší čtenosti týdeník Reflex s 240 000 čtenáři na vydání. Nejčtenějším časopisem pro ženy byl Blesk pro ženy - dosáhl 421 000 čtenářů. Ve skupině časopisů o bydlení byl nejčtenějším měsíčník Bydlení (průměrně 85 000 čtenářů na vydání).

Regionem s největším počtem stálých a pravidelných čtenářů deníků je Praha, kdežto u časopisů je to Vysočina. Nejloajálnější ke svým titulům jsou čtenáři programových časopis, zpravodajských týdeníků a sportovních titulů. Délka čtení dosahuje u celostátních deníků 34 minut na vydání a největší je u časopisů pro ženy – čtení, křížovky, soutěže, kde činí 63 minut. Nejčastější opakované čtení pak vykazují suplementy s TV programem a tématické suplementy deníků.

 

 

Průměrné zaznamenání reklamy dosáhlo 59 %. V rámci těch, kteří reklamu zaznamenali, 86 % rozpoznalo značku inzerovaného produktu nebo služby, 88 % přečetlo alespoň část reklamního sdělení a u 65 % respondentů reklama vyvolala nějakou další akci. To ukazuje, že inzerce v časopisech má na spotřebitele silný motivační účinek z hlediska nákupního chování či získávání dalších informací o produktu.

 

 

 

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti, kde jsou také k dispozici prezentace.