logo Facebook
i slova jsou činy

Petr Dvořák: Budeme spolupracovat s Univerzitou Karlovou při přípravě analýz televizního vysílání

17. května 2018 09:05 / autor: Jan Mrzena

Na včerejším jednání rady informoval generální ředitel Petr Dvořák o pokračování přechodu České televize na DVB-T2. „Na začátku května, jsme spustili veškeré vysílače pro příjem DVB-T2. Nová síť tak pokrývá 99,6 % území Česka a diváci v ní mohou naladit kompletní programovou nabídku České televize ve vysokém rozlišení.“ Poté, co Česká televize několik měsíců řešila rozdílnost pohledu svého a pohledu odborného pracoviště Univerzity Karlovy na hodnocení předvolebního vysílání z roku 2016 (jde o analýzu pro RRTV, kterou zpopularizoval ve svém inauguračním projevu prezident Miloš Zeman), podepsala s univerzitou usnesení o spolupráci, „budeme spolupracovat při přípravě analýz týkajících se televizního vysílání,“ vysvětlil Petr Dvořák a dodal, „V dokumentu obě instituce deklarují úsilí o vysokou kvalitu a transparentnost při plnění svých poslání. Usnesení navazuje na dřívější společné Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci.“

Rada poté vzala na vědomí zprávy o programu ČT1 a ČT2 za minulý rok. Zprávy zpracoval ředitel programu Milan Fridrich a jsou umístěny na webu rady. Můžete je číst také zde

http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1226.pdf?v=1&_ga=2.218914713.1470577133.1526537909-493537747.1483385850

http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1227.pdf?v=1&_ga=2.242179074.1470577133.1526537909-493537747.1483385850

Rada se také seznámila se zprávou o činnosti své dozorčí komise za 1. čtvrtletí. Komise pravidelně kontroluje využívání finančních prostředků při výrobě pořadů. Zabývala se dodržováním rozpočtu pořadů Všechnopárty, Koncert tříkrálový a seriálu Trpaslík. Prověřila průběh 14 veřejných zakázek a předložila radě zprávu o plnění investičního plánu v minulém roce.

Příští jednání rady bude 30. května.