i slova jsou činy
Očekávané události

Schůze volebního výboru, veřejné slyšení kandidátů volby 2 členů Rady ČRo - Poslanecká sněmovna

22. srpna 2017 10:00

Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016

Jednání Rady České televize – Kavčí hory

23. srpna 2017 13:00

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinohradská

28. srpna 2017 14:00

Jednání Rady České tiskové kanceláře - sídlo rady

30. srpna 2017 14:00

Zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - sídlo rady

29 - 30. srpna 2017