logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

ČSSD – mají být v mediálních radách odborníci nebo politici?

22. dubna 2019 05:00 / Jan Mrzena
Vláda v programové prohlášení deklaruje: „Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost.“ Jak si ty dvě věty vláda představuje zatím stále není jasné. První větu možná tak, jak zatím vypadá legislativní plán vlády – tedy žádné novely mediálních zákonů. Snad krom těch, které přichází z Bruselu a musíme je v nějaké podobě implementovat do naší legislativy. Druhá věta zatím byla v nějaké podobě použita předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem kultury Antonínem Staňkem. Jejich vyjádření se týkalo schvalování výročních zpráv České televize. Oba nabádali poslance (první ze svého hnutí, druhý všechny), aby zprávy schválili. Celý článek

O financování digitalizace archivu ČTK se stále jedná

21. dubna 2019 14:34 / Jan Mrzena
Ve středu 24. dubna odpoledne bude opět volební výbor v Poslanecké sněmovně jednat o digitalizaci archivu České tiskové kanceláře. Přesněji o financování této digitalizace. Téma výbor řeší už delší dobu a mezi poslanci výboru panuje prakticky shoda – archiv ČTK je potřeba digitalizovat a stát by měl s financováním digitalizace agentuře pomoct. Četka financuje veškerou svoji činnost z peněz, které vydělá. Ve středu by měly ve sněmovně zaznít aktuální informace o tom, jestli a jak stát se na financování bude podílet. Problém je „pouze v tom“, z jaké rozpočtové kapitoly státního rozpočtu peníze půjdou a jestli v ní už v roce 2019 peníze na tuto činnost jsou připraveny. Na schůzi volebního výboru budou zástupci rady, generální ředitel ČTK Jiří Majstr, zástupci ministerstva financí a kultury. Zpravodajem je Petr Dolínek (ČSSD). Celý článek

Radek Vondráček: Jsem pro nastavení pravidel i pro městská média

20. dubna 2019 05:00 / Ivana Chmel Denčevová
Svět médií, který nás obklopuje se stává světem zkratkovitým, „i politici komunikují on-line, všechno se zrychluje,“ říká předseda Poslanecké sněmovny v novém rozhovoru Českých médií Radek Vondráček. Pohledem na uplynulá období pak srovnává možnosti oslovení veřejnosti, ale také toho, že se může vytrácet podstata daných dějů. „Je to kolotoč, ale hlad a konzum je tak rychlý, že i novinářské zpracování tomu odpovídá.“ Celý článek

Zahraniční zpravodajství Českého rozhlasu

19. dubna 2019 05:00 / Jan Mrzena
Také pro Český rozhlas je motto – „vidět svět vlastníma očima“ - zásadní. Nepřebírat pouze informace velkých zahraničních domů a světových agentur, je dnes důležitější než kdy dřív. Ovlivňuje nás dnes víc, než si jsme schopni připustit, a proto je podstatnou součástí služby veřejnoprávních médií. V České republice se systematicky zahraničnímu zpravodajství věnuje pouze Česká televize a Český rozhlas. Česká tisková kancelář z ekonomických důvodů omezila tuto činnost na minimum. Zahraniční zpravodajové jsou součástí Zpravodajství Českého rozhlasu. V druhé polovině roku 2018 došlo (především z ekonomických důvodů) ke zrušení postů ve Francii a v Polsku. V průběhu minulého roku se uskutečnila výměna redaktorů v Belgii a nově byli jmenováni i dva zahraniční zpravodajové trvale sídlící v Praze, Martin Balucha a Pavel Novák, kteří jsou nasazováni na rychlé zpravodajské výsadky. Všichni zpravodajové kromě reportování o aktuálním dění v místech svého působení přinášeli i vlastní původní agendu. Práci zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu výrazně ovlivnilo dění na mezinárodní scéně. Zpravodajové se tak věnovali volbám do Kongresu v USA, přípravám na brexit, summit Kim Čong‑una a Donalda Trumpa, sbližování Korejí nebo na občanské protesty ve Francii, Maďarsku či na Slovensku. Aktuálně má Český rozhlas vedle dvou výsadkových celkem osm stálých zahraničních zpravodajů – Viktora Daňka (Benelux a EU), Štěpána Macháčka (Blízký východ), Pavla Poláka (Německo), Martina Dorazína (Rusko), Pavlínu Nečáskovou (Slovensko a Rakousko), Jana Kalibu (Rusko), Jaromíra Marka (USA) a Davida Jakše (Čína). Rozsah vlastního zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu osciluje podle aktuálního dění. Jde o nákladnou veřejnou službu, která je ovšem nezbytná - otevírá naše okno do světa. Výběr konkrétních událostí, jejich význam nebo způsob informování o nich může vyvolávat polemiku, ale je podstatné, že se do našeho veřejného prostoru dostanou. Nikoliv očima globálních agentur a mediálních domů, ale očima vlastníma. Pro pluralitu názorů i spektrum událostí je dobré, že rozsáhlé zahraniční zpravodajství dělá také Česká televize. Jen škoda, že došlo před několika lety k dramatickému omezení zahraničního zpravodajství v České tiskové kanceláři. Tam chybí peníze, protože četka využívá pouze peníze, které si sama vydělá. Celý článek

Zahraniční zpravodajství České televize

18. dubna 2019 05:00 / Jan Mrzena
Vidět svět vlastníma očima, nepřebírat pouze informace velkých zahraničních domů a světových agentur, je dnes důležitější než kdy dřív. Pro všechny, kdo si potřebují nebo chtějí utvářet vlastní názor na to, co se děje, ve světové politice či obchodu, je zahraniční zpravodajství nezbytné. Ovlivňuje nás dnes víc, než si jsme schopni připustit. V České republice se systematicky zahraničnímu zpravodajství věnuje pouze Česká televize a Český rozhlas. Česká tisková kancelář z ekonomických důvodů omezila tuto činnost na minimum. Celý článek

O místo v Radě ČTK se utká Marksová se Šlerkou

17. dubna 2019 05:00 / Jan Mrzena
Do boje o jedno místo v Radě České tiskové kanceláře vyslala ČSSD svou výraznou tvář – bývalou ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou. Sociální demokracie tak nepokrytě pokračuje ve snaze umístit do mediálních rad své zasloužilé politiky. Piráti nominovali Josefa Šlerku, pokračují tak ve snaze dostat do rad osobnosti, které vybírají ve svém výběrovém řízení. Ve volbě se tedy utká výrazná politička s výrazným mediálním odborníkem. Volba ne plénu sněmovny, podle předsedy volební komise Martina Kolovratníka proběhne nejdříve 8. května. Celý článek

Vojtěch Filip: Nepodpoříme vysílací zprávu ČT za rok 2017

16. dubna 2019 05:00 / Jan Mrzena
V Poslanecké sněmovně je zaparkováno pět výročních zpráv České televize. Při projednávání na plénu první z nich měl zásadní kritické připomínky poslanec KSČM Jiří Valenta. Nutno dodat, že připomínky k České televizi má KSČM dlouhodobě. Nejde tedy o něco nového, co by spadlo z nebe v současné politické konstelaci. „KSČM podporuje duální systém, to znamená veřejnoprávní média (nikoliv státní) a vedle toho soukromá média, tedy systém, který tady existuje,“ řekl předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. „Jiří Valenta je koncesionář, který platí každý měsíc poplatek České televizi, Českému rozhlasu a má tedy právo se zabývat tím, jako každý jiný koncesionář, co se za ty peníze v České televizi odehrává. Jako poslanec má také to právo, protože svým způsobem odpovídá (byť jedním hlasem) za to, kdo je zvolen do Rady České televize. Jeho kritika se týkala roku 2017, protože tam je v té zprávě popsáno, že KSČM neměla stejné podmínky pro vystupování ve veřejnoprávním médiu. Pro KSČM pořád platí ústavní článek číslo 5 – politický systém je založen na svobodné soutěži politických stran.“ Celý článek

Rada stála v roce 2018 Český rozhlas 7,1 milionu

15. dubna 2019 10:48 / Jan Mrzena
Rozhlasová rada zveřejňuje náklady na svou činnost ve výroční zprávě. Přehledně, otevřeně a poměrně detailně. V tomto ohledu je pozitivním lídrem mezi mediálními radami. V roce 2018 dosáhly skutečné náklady 7,1 milionu, rozpočet si původně radní schválili ve výši 8,8 milionu Kč. Všechny nálady na činnost rady jsou hrazeny z rozpočtu Českého rozhlasu. Největší část nákladů spolykají odměny radních a další mzdy včetně povinných odvodů. V minulém roce to bylo 5,9 milionu, přičemž rozpočet počítal s 6,7 miliony Kč. Úspora nastala díky tomu, že sestava radních nebyla kompletní. Celý článek

Piráti nominují do Rady ČTK Josefa Šlerku

14. dubna 2019 05:00 / Jan Mrzena
Piráti při nominacích do mediálních rad zůstávají u praxe výběrových řízení, ze kterých vzejde vždy kandidát jejich poslanecké frakce. Touto cestou vybrali Piráti i svého kandidáta pro nadcházející volbu člena Rady České tiskové kanceláře Josefa Šlerku. Šlerka působí jako vedoucí oboru Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Současně je také ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Mezi jeho projekty patří například datový web MapaMedii.cz nebo datový blog Databoutique. Celý článek

Tomáš Martínek: Chceme zdanit digitální služby nadnárodních korporací

13. dubna 2019 05:00 / Jan Mrzena
Starší výroční zprávy České televize, České tiskové kanceláře, Českého rozhlasu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání projednal v běžných termínech volební výbor. Ten se jim pověnoval a doporučil ke schválení. Na plénum Poslanecké sněmovny však zprávy přicházejí sporadicky, s velkým zpožděním a některé se do programu nevešly vůbec. V případě České televize už má sněmovna k projednání dokonce pět zpráv. „Je to už dlouhý příběh, zprávy jsou tam už hodně dlouho. Některé dokonce už z minulého volebního období. Všechny zprávy volební výbor doporučil ke schválení, i když se tam našli jednotlivci z řad KSČM, SPD a bohužel i z hnutí ANO, kteří nehlasovali pro schválení těch zpráv. Ale nevím, proč konkrétně se teď vyhýbáme tomu schválení,“ konstatoval v novém rozhovoru Českých médií místopředseda volebního výboru Tomáš Martínek (Piráti). „Domnívám se, že tady jsou nějaké zákulisní boje ohledně veřejnoprávních médií, které mají ještě poměrně seriózní a vyvážené zpravodajství, dávají prostor jak vládním, tak opozičním poslancům. Důvěryhodnost například Událostí se pohybuje kolem 65%, což je výrazně více, než u komerčního zpravodajství. To je většinou bulvárního charakteru a například druhé nejlepší zpravodajství komerční televize má v tomto ohledu má důvěryhodnost pouze 17%.“ Celý článek