logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

EBU: ČRo naplňuje dobře svou roli - ale je třeba řešit udržitelné financování

19. června 2019 10:23 / Jan Mrzena
Český rozhlas včera prezentoval výsledky analýzy Evropské vysílací unie (EBU) Peer to Peer, která v širších souvislostech zhodnotila jeho postavení i činnost. Hodnotiteli byli Jean Philip de Tender (mediální ředitel EBU, Švýcarsko), David Gustafsson (ředitel redakčních produktů vývoje a inovace produkce Sveriges Radio), Nathalie Labourdette (tajemnice pro hodnocení, ředitelka EBU Akademie, Švýcarsko), Jan Metzger (generální ředitel Radio Bremen, ARD), Hervé Riesen (zástupce ředitele pro vysílací kanály a obsah Radio France) a Brigitte Wolf (regionální ředitelka ORF). Ze závěrů analýzy vyplývá - Český rozhlas naplňuje dobře svou roli média veřejné služby. Je nezávislý, objektivní, dokáže být lídrem na poli inovací, kreativních řešení a nových formátů, stejně tak jako třeba techniky. Celý článek

Senát dořešil petici „Braňme média veřejné služby“ a Miloš Zeman znovu vyzval ke zrušení současné Rady ČT

18. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
Proč vznikla petice „Braňme média veřejné služby“? Byla to reakce na inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana vloni v březnu a na jeho návod, jak odvolat stávající Radu České televize (Týden s prezidentem na TV Barrandov). Senát o petici jednal déle než rok, nakonec ve čtvrtek 13. června 2019 zazněla znovu řada argumentů, kde se všichni navzájem ubezpečovali o všem, co mezitím senátoři slyšeli mnohokrát. Debaty se zúčastnilo 6 zástupců petentů, 12 senátorů (z toho 3 dvakrát). Všech padesát senátorů nakonec hlasovalo pro usnesení: „Senát bere na vědomí petici Braňme média veřejné služby obsaženou v senátním tisku č. 283, zadruhé potvrzuje, že si je vědom nezbytnosti udržet institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, jako hlavního garanta poskytování ověřených informací, stejně jako dalšího komplexního mediálního obsahu.“ Celý článek

V minulém roce hospodařila Česká televize s 6,7 miliardy Kč

17. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
Dozorčí komise předložila radě rozbor hospodaření České televize v roce 2018. Dozorčí komise je poradním orgánem rady ve věcech kontroly hospodaření ČT. Jejím úkolem je sledovat, jestli jsou finanční zdroje a majetek televize účelně a hospodárně využívány podle radou schváleného rozpočtu a v souladu s právními předpisy. Na zjištěné nedostatky je dozorčí komise povinna radu upozorňovat a předkládat jí návrhy na jejich odstranění. Komise má pět členů, které volí a odvolává Rada ČT, již delší dobu pracuje ve stabilní sestavě. Předsedou je Jiří Staněk, místopředsedou Jiří Maceška, dalšími členy jsou Simona Holubová (Macášková), Jiří Stránský a Stanislava Hronová. Podle dozorčí komise Česká televize rozpočet schválený radou nepřekročila, náklady a výnosy dosáhly shodné výše 6,703 miliardy Kč, což je o 467 milionů Kč méně, než byl schválený rozpočet. Skutečné náklady a výnosy vycházejí z účetní závěrky ověřené nezávislou auditorskou společností Ernst & Young Audit. Celý článek

Petr Dvořák: ČT obchodovala na Mezinárodním veletrhu World Content Market v Moskvě

16. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
„Česká televize se na konci května zúčastnila Mezinárodního veletrhu World Content Market v Moskvě,“ sdělil televizní radě tento týden generální ředitel Petr Dvořák a upřesnil, „v rámci své expozice prezentovala zástupcům vysílatelů a distributorů z Ruska, zemí bývalého východního bloku a Asie nové pořady z oblasti dramatické tvorby, seriálů a dětské produkce. Z návštěvnických firem největší zájem projevila společnost FIRST HDTV, jedna z největších televizních firem v Rusku, která se zajímala především o vzdělávací pořady pro děti, seriály o přírodě a cestování.“ Celý článek

Martin Kolovratník: Za hnutím ANO vidím výsledky

15. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
V březnu 2018 v rozhovoru pro Česká média Martin Kolovratník (ANO) vysvětlil, proč si volební výbor vyžádal starší výroční zprávy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Poslanec tehdy odpověděl, že to považuje za běžnou procedurální záležitost a vstřícné gesto vůči radám. Po patnácti měsících však televizní radní mluví o tlaku, protože na projednání jejich zpráv na plénu sněmovny nedošlo. „Pokud ta zpráva, byť je stará z roku 16 a nebyla projednána tou předchozí sněmovnou, tak ta nová se k ní musí vrátit v celém procesu. V tomto případě i včetně výboru a určitě platí, že jsme chtěli dát těm radám šanci a pomoct jim, aby se seznámili s novým výborem,“ vysvětlil člen volebního výboru a předseda volební komise Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník. „To, co se trochu změnilo, tak je skutečně jakýsi možná rostoucí více kritický pohled na obě veřejnoprávní média. Poslanci nad těmi zprávami, a je to dobře, více přemýšlejí, více kladou otázky – jestli ty zprávy jsou pouze faktickým schválením, nebo jestli by měly jít do detailu a věnovat se té či oné kritice toho či onoho média. To je jeden z důvodů, proč ten proces tak dlouho trvá. Za sebe musím říci, že je to už příliš dlouhé, to říkám otevřeně. Sněmovna by v tomto měla být více fér vůči veřejnoprávním médiím a nenechávat je v nejistotě. Pokud jsme s něčím nespokojeni, nebojme se to říct, nebojme se ptát mediálních rad, nebojme se ptát generálních ředitelů. Ale řešme to. Takové to odkládání – tak teď jim to neschválíme, počkejme ještě měsíc – tak to není správná cesta. To říkám otevřeně.“ Celý článek

Český rozhlas má jeden z nejnavštěvovanějších zpravodajských serverů

14. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
Jaká je budoucnost rozhlasového vysílání? Bude dominantní i nadále klasické on-line vysílání na VKV, nebo se prosadí DAB+? Anebo zvítězí formáty a aplikace pro weby? Základní otázky, do čeho vlastně investovat pro budoucnost si klade nejeden rozhlasový manažer. Český rozhlas svou budoucnost řeší v několika směrech. Protože rozhlasové zpravodajství a publicistika patří mezi základní úkoly jeho veřejné služby, uplatňuje Český rozhlas svou tradiční informační kvalitu ze všech oblastí života nejen na tradičních stanicích a mladém ČRo Plus, ale krátce po stanici mluveného slova spustilo i webový projekt iROZHLAS.cz. Na začátku se objevily pochybnosti, ale server se brzy usídlil mezi vyhledávaným zdrojem informací pro širokou veřejnost. A jeho návštěvnost stále roste. Snad je otázka, zda z rozhlasových poplatků má být zpravodajský web rozhlasu má být financován, když prakticky všechny ostatní zpravodajské servery se musí živit z vlastní komerční činnosti, není zcela dořešena. Celý článek

Předsedou Rady České televize zůstává Jan Bednář

13. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na včerejším jednání Rady České televize byl jejím předsedou už potřetí zvolen Jan Bednář. Hlasovalo pro něho dvanáct radních ze čtrnácti. Bývalý chartista Jan Bednář je rozhlasový novinář a komentátor. Po emigraci pracoval od roku 1985 až do 1992 v Londýně v československé redakci BBC. V současné době pracuje v Českém rozhlasu. Je nositelem Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2011 a do Rady ČT byl zvolen 26. března 2014. Předsedou rady je od června 2015. Celý článek

Rada České televize dnes zvolí svého předsedu i místopředsedu

12. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
Dnes odpoledne má na Kavčích horách letošní jedenáctou schůzi Rada České televize. Janu Bednářovi končí mandát předsedy, a tak budou radní v tajné volbě vybírat svého šéfa na další dva roky. Jan Bednář je předsedou už od 17. června 2015, kdy ve funkci tehdy nahradil Jaroslava Dědiče. Také Jaroslavu Dědičovi končí stávající mandát místopředsedy, a proto budou radní v tajné volbě obsazovat na další dva roky i tento klíčový post. Dá se předpokládat, že i přes tlak, ve kterém momentálně rada pracuje, oba budou pozice obhajovat. Místopředsedy Rady České televize jsou také René Kühn a Tomáš Samek. Celý článek

Volební výbor bude řešit výroky Vítězslava Jandáka

11. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
Několik posluchačů Českého rozhlasu si stěžovalo radě na výroky radního Vítězslava Jandáka. Všechny stížnosti byly podepsané a jejich autoři neměli problém se zveřejněním jejich jmen. „Částečně ctěná rado, stále marně čekám na vaše vyjádření k nehorázným, vulgárním výrokům a výhrůžkám vašeho člena Jandáka o Jiřím Černém a dalších osobách, kterých se dopustil na zasedání rady ČR 24. dubna 2019,“ napsal Vladimír Fuksa a dodal, „Předpokládám také, že co nejdříve navrhnete Poslanecké sněmovně odvolání Jandáka z funkce člena Rady (podle zákona o Českém rozhlasu, § 6, odst. 1, písm. c, a odst. 2, písm. b).“ Přemysl Hnilička ve stížnosti uvedl, „Vítězslav Jandák se na jednání rady zastával svého kolegy, kterého právem označila redaktorka Jana Machalická za denuncianta…Žádám vedení Rady ČRo, aby rozvážila, zda v ní opravdu musejí zasedat tito lidé "zvláštního ražení" jako pp. Jandák, Krůta nebo Kňourek, kteří neprokazují ani minimální znaky civilizovaného člověka. Pana Jandáka žádám osobně o veřejnou omluvu všem uraženým a dehonestovaným osobnostem.“ Celý článek

Zítra má čtvrtou schůzi senátní SKSP

10. června 2019 05:00 / Jan Mrzena
Po čtyřech a půl měsících má svou čtvrtou schůzi senátní Stálá komise pro sdělovací prostředky. Podle pozvánky ani tentokrát komise nemá na práci konkrétní agendu, která by zahýbala mediálním světem. První půlrok existence v současném složení završí projednáním zahraničních cest (konkrétně upraví svou delegaci do Ruska), seznámí se s podnětem místopředsedy Rady Českého rozhlasu Jiřího Vejvody a pokusí se sama pro sebe vyhodnotit seminář „Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR“, který zorganizovala na začátku dubna. O podnětu Jiřího Vejvody Rada Českého rozhlasu oficiálně nic neví, zvláštní už je vlastně samotný fakt, že se rozhlasový radní obrací právě na senátní SKSP, ačkoliv podle zákona je příslušný sněmovní volební výbor. Pokus vyhodnotit svůj vlastní seminář vypadá sympaticky - seminář se příliš nepovedl a komise za něj sklidila kritiku. Celý článek