logo Facebook
i slova jsou činy

Michal Šmarda: SLEDUJEME KARIKATURU CELÉ JEDNÉ POLITICKÉ EPOCHY

22. července 2019 13:00

Ministerstvo kultury, které bývá často spíše opomíjeným, se stalo centrem pozornosti posledních týdnů. Ovšem nikoliv z důvodů věcných, ale spíše zástupných. Zdánlivě jednoduchá situace, demise stávající ministra, role prezidenta, role předsedy vlády a role koaliční strany, která nominuje nového ministra kultury. Zřejmě příběh, který je zcela zbytečné znovu opakovat.

Jedním z „aktérů“ je kandidát České strany sociálně demokratické na tento post - stávající starosta Nového Města na Moravě - Michal Šmarda. Na otázku, zda se nejedná už spíše o příběh operetní, říká: „Lidé, kteří mají nadhled a smysl pro humor to mohou brát jako opravdu operetní příběh. Probíhají setkávání na různých místech, setkávají se různí lidé – prezident, premiér, předseda sociální demokracie a někdy i já – ale druhý příběh je, že tady sledujeme možná jakousi karikaturu celé jedné politické epochy. Lidé ztrácejí schopnost se spolu normálně bavit a problémy normálně řešit…je to jistá esence neschopnosti normálně racionálně a pružně jednat tak, aby země sloužila lidem.“ 
Ke svým prioritám řadí změnu řízení příspěvkových organizace, kde by měla být doplněna obdoba správní a dozorčí rady. Členy by byli nejen lidé z oboru kultury, ale také například ekonomičtí odborníci z jiných oborů.  Posílil by rovněž roli regionální kultury, se kterou souvisí také ochrana památkového dědictví, „to funguje perfektně a domnívám se, že v této oblasti stávající ministr Staněk odvedl velký kus práce,“ dodává Michal Šmarda.  Využití památek souvisí rovněž s cestovním ruchem, jistým řešením a posílením tohoto vztahu by mohlo být přeřazení oblasti cestovního ruchu z ministerstva pro místní rozvoj do gesce resortu kultury.

Mediální legislativa a role médií ve společnosti je tématem, které je stále aktuálním. Michal Šmarda je příznivcem toho, aby došlo k jisté změně volby mediálních rad. „Mohlo by dojít ke zúžení okruhu institucí, které by mohly nominovat. Tedy trochu lépe definovat, kdo nominuje. A možná i rozdělit tuto volbu mezi více institucí, zapojit by se mohl senát, ale třeba i Asociace krajů.“ Ovšem otázkou zůstává, jaké možnosti tzv. prohlasování ve sněmovně lze při stávajícím rozložení politických sil.   K financování médií veřejné služby dodává: „Nebyl bych přítelem jednorázového zvyšování, ale byl bych přítelem toho, aby se poplatek dostal do tzv. indexování a byl zvyšován automaticky v návaznosti na jiné ekonomické faktory.“

Nový rozhovor Českých médií spustíte zde!